PRO FIRMY

Naše společnost sedni-si.cz se neustále snaží obohatit nabídku o nové produkty a technologická řešení, sledujeme vývoj trhu a snažíme se rychle reagovat na potřeby tím, že navrhujeme zajímavá a inovativní řešení. V současné době umožňujeme navrhnout si jakýkoliv tvar a potisk našich pytlů a vaků. Jsme schopni Vám vytvořit dokonalé marketingové a propagační médium. Nabízíme efektivní reklamu společnosti při akcích, výstavách, veletrzích, školeních, firemních akcích, sportovních soutěží, konferencích.